Výhled z hradu Angelokastro na Paleokastritsa – Řecko Korfu

Výhled z hradu Angelokastro na Paleokastritsa – Řecko Korfu