Web založil a od roku 2012 píše a spravuje Miloš Lácha.

E-mail: reckokorfu @ gmail.com